MA (Modern Irish)

Overview

NFQ Level 9, Major Award

Cúrsa 12 mhí (lánaimseartha) nó cúrsa 24 mhí (páirtaimseartha).

Cúrsa a bhfuil dhá chuid ann, mar leanas, atá á thairiscint ag Roinn na Nua-Ghaeilge le haghaidh na céime:

  • Cuid I: sé cinn de mhodúil a múinfear dhá thráthnóna sa seachtain i gcaitheamh na bliana, agus a mbeidh scrúduithe scríofa á leanúint sa Gheimhreadh nó sa Samhradh;
  • Cuid II: tráchtas gearr, a mbeidh aontú na Roinne leis, a scríobhfaidh an mac léinn faoi stiúradh duine foirne de chuid na Roinne agus go mbeidh idir 12,000-15,000 focal ann.

Postgraduate Diploma in Modern Irish

Candidates who pass at least 60 credits of taught modules may elect to exit the programme and be awarded a Postgraduate Diploma in Modern Irish.

Programme Requirements

For information about modules, module choice, options and credit weightings, please go to Programme Requirements